Úplný outsourcing verejného obstarávania

  • Podpora pri plánovaní verejného obstarávania klienta.
  • Realizácia jednotlivých verejných obstarávaní v súlade s definovanými potrebami klienta a v súlade s európskymi a slovenskými právnymi predpismi.
  • Ochrana záujmov klienta v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a v iných sporových konaniach týkajúcich sa jeho verejných obstarávaní.
  • Zabezpečovanie archivácie dokumentácie vo verejnom obstarávaní.
Hammer