O nás

Spoločnosť vznikla na základe spoločného rozhodnutia odborníkov z oblasti práva, ekonómie, informačných technológií a iných, zabezpečiť proces verejného obstarávania „spod jednej strechy“, nakoľko podľa skúseností z praxe, iba vtedy je kvalita poskytovaných služieb na najvyššej úrovni.

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme odborné poradenské služby, týkajúce sa postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v aktuálnom znení (Zákon o verejnom  obstarávaní) a podľa súvisiacich predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie a taktiež zadávania zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje postup podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

Kreativita, odbornosť a individuálny prístup pri hľadaní najvhodnejších riešení požiadaviek klienta sú hlavnou charakteristikou našej činnosti. V spolupráci s tímom konzultantov s odbornou spôsobilosťou v širokom spektre oblastí zabezpečíme výber vhodného postupu „na kľúč“.

Zabezpečujeme realizáciu celého procesu verejného obstarávania od plánovania verejných obstarávaní, prípravy podkladov, oznámení, vyhlásení, zápisníc až po finálnu fázu procesu spočívajúcu v poskytnutí poradenstva o obsahu zmluvy a v prípade potreby podporu pri zmenách zmlúv a uzatváraní dodatkov k zmluvám.

Justicia