Komerčné obstarávanie

  • Analýzy vnútornej organizácie procesu obstarávania s cieľom jeho maximálneho zefektívnenia, vrátane tvorby interných smerníc a vytvorenia alebo úpravy typových obstarávacích zmlúv.
  • Analýza relevantných trhov a odporúčania na použitie postupov obstarávania s prihliadnutím na osobitosti predmetu podnikania klienta, resp. druhu, rozsahu a časovania obstarávania konkrétnej služby, práce alebo tovaru.
  • Poradenstvo pri realizácii obstarávania (nákupu), vrátane komplexného zabezpečenia procesu výberu zmluvného partnera a uzatvorenia zmluvy.
  • Úplný outsourcing obstarávacej agendy obstarávateľa.
Devin