Dopyt

Za účelom vypracovania návrhu postupu obstarávania vrátane definovania vhodného spôsobu vzájomnej spolupráce a predbežnej cenovej kalkulácie vyplňte, prosím, nasledovný dotazník.

Druh zákazky

Zákazka na dodanie tovaruZákazka na poskytnutie služiebZákazka na uskutočnenie stavebných prác


Celková predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH


Opis predmetu zákazky

Vypracujeme prostredníctvom vlastných kapacítVypracujeme v spolupráci so spoločnosťou PROCURIA, s.r.o.Požadujeme vypracovať spoločnosťou PROCURIA, s.r.o. *


* Stručný opis predmetu zákazky


Podmienky účasti uchádzačov a záujemcov

Zadefinujeme prostredníctvom vlastných kapacítZadefinujeme v spolupráci so spoločnosťou PROCURIA, s.r.o.Žiadame zadefinovať spoločnosťou PROCURIA, s.r.o.

Vypracovanie zmluvy

Vypracujeme prostredníctvom vlastných kapacítVypracujeme v spolupráci so spoločnosťou PROCURIA, s.r.o.Požadujeme vypracovať spoločnosťou PROCURIA, s.r.o.


Zákazka je financovaná z finančných prostriedkov EÚ

ÁnoNie


Máme skúsenosti s realizáciou verejného obstarávania, obchodnej verejnej súťaže, atď.

Áno*Nie


* Verejné obstarávanie sme realizovali

Prostredníctvom vlastných kapacítProstredníctvom externého dodávateľaNerealizovali sme verejné obstarávanie

Kontaktné údaje:


Meno a priezvisko*

Spoločnosť

Email*

Telefón